search


best photos

Pied Wheatear

Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770)

Каменка-плешанка | Қасқа тасшымшық

© Alexandr Belyaev

© Serg Silan

© Serg Silan

© Serg Silan

© Qanatbek Kenzhegulov

© Kudaibergen Amirekul

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Qanatbek Kenzhegulov

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Gennadiy Dyakin

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Andrei Kuryashkin

© Andrei Kuryashkin

© Kudaibergen Amirekul

© Kudaibergen Amirekul

© Serg Silan

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Robert Parker

© Olga Sivokon

© Gleb Bolbotov

© Gennadiy Dyakin

© Alexandr Belyaev

© Viktoriya Zvyaginceva

© Malik Nukusbekov

© Malik Nukusbekov

© Malik Nukusbekov

© Malik Nukusbekov

© Malik Nukusbekov

© Malik Nukusbekov

© Malik Nukusbekov

© Rinat Khaibulin

© Rinat Khaibulin

© Rinat Khaibulin

© Alexandr Belyaev

© Nurum Sagaliyev

© Nurum Sagaliyev

© Raouf Bairashev

© Raouf Bairashev

© Raouf Bairashev

© Raouf Bairashev

© Raouf Bairashev

© Raouf Bairashev

© Raouf Bairashev

© Raouf Bairashev

© Raouf Bairashev

© Raouf Bairashev

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Yelbossyn Babalyk

© Alexandr Katuncev

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Vladimir Kazenas

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Robert Parker

© Yelbossyn Babalyk

© Yelbossyn Babalyk

© Yelbossyn Babalyk

© Yelbossyn Babalyk

© Robert Parker

© Robert Parker

© Robert Parker

© Vladimir Muravskiy

© Vladimir Muravskiy

© Vladimir Muravskiy

© Vladimir Muravskiy

© Gennadiy Dyakin

© Malik Nukusbekov

© Kudaibergen Amirekul

© Alexandr Belyaev

© Malik Nukusbekov

© Malik Nukusbekov

© Malik Nukusbekov

© Malik Nukusbekov

© Malik Nukusbekov

© Vladimir Kazenas

© Vladimir Kazenas

© Vladimir Kazenas

© Alexandr Katuncev

© Alexandr Katuncev

© Alexandr Katuncev

© Kudaibergen Amirekul

© Vladimir Kazenas

© Raouf Bairashev

© Raouf Bairashev

© Raouf Bairashev

© Andrei Kuryashkin

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Aisagali Kadirov

© Aisagali Kadirov

© Aisagali Kadirov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Aisagali Kadirov

© Serg Silan

© Serg Silan

© Serg Silan

© Serg Silan

© Serg Silan

© Andrei Kuryashkin

© Andrei Kuryashkin

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Andrey Kovalenko

© Andrey Kovalenko

© Kári Kolbeinsson

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Aleksandr Polyakov

© Gleb Bolbotov

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Nurum Sagaliyev

© Qanatbek Kenzhegulov

© Anna Yasko

© Alyona Kuprieva

© Sergei Shmygalev

© Alexandr Belyaev

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Viktoriya Zvyaginceva

© Gennadiy Dyakin

© Robert Parker

© Robert Parker

© Gleb Bolbotov

© Alexandr Katuncev

© Alyona Kuprieva

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Marina Gudimova

© Qanatbek Kenzhegulov

© Robert Parker

© Robert Parker

© Robert Parker

© Robert Parker

© Robert Parker

© Qanatbek Kenzhegulov

© Alexandr Belyaev

© Andrey Vilyayev

© Andrey Vilyayev

© Aisagali Kadirov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Kudaibergen Amirekul

© Kudaibergen Amirekul

© Kudaibergen Amirekul

© Marina Gudimova

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Alexandr Belyaev

© Svetlana Baskakova

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Svetlana Baskakova

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Yevgeny Belousov

© Ivan Bevza

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Malik Nukusbekov

© Svetlana Baskakova

© Svetlana Baskakova

© Gennadiy Dyakin

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Malik Nukusbekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Gennadiy Dyakin

© Qanatbek Kenzhegulov

© Marina Merz

© Marina Merz

© Gennadiy Dyakin

© Askar Isabekov

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Konstantin Andrussenko

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Valeriy Gryunberg

© Marina Gudimova

© Aleksandr Polyakov

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Askar Isabekov

© Alexandr Belyaev

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Sergei Shmygalev

© Serg Silan

© Anna Yasko

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Aisagali Kadirov

© Malik Nukusbekov

© Ihsan Eroglu

© Marina Gudimova

© Alexandr Belyaev

© Malik Nukusbekov

© Malik Nukusbekov

© Malik Nukusbekov

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Malik Nukusbekov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Marina Gudimova

© Hera Iceberg

© Hera Iceberg

© Hera Iceberg

© Alexandr Belyaev

© Malik Nukusbekov

© Malik Nukusbekov

© Malik Nukusbekov

© Yevgeny Belousov

© Alexandr Balykin

© Askar Isabekov

© Natali Kim

© Natali Kim

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Malik Nukusbekov

© Malik Nukusbekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Malik Nukusbekov

© Malik Nukusbekov

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Askar Isabekov

© Pawel Gierycz

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Askar Isabekov

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Alexandr Belyaev

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Marina Gudimova

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Askar Isabekov

© Alexey Timoshenko

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Katuncev

© Askar Isabekov

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Sergey Kornev

© Sergey Kornev

© Konstantin Andrussenko

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Philippe Campeau

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Vladimir Vorobyov

© Vladimir Vorobyov

© Alexandr Belyaev

© Marina Gudimova

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Konstantin Andrussenko

© Serg Silan

© Andrey Kovalenko

© Andrey Kovalenko

© Andrey Kovalenko

© Andrey Kovalenko

© Andrey Kovalenko

© Andrey Kovalenko

© Gennadiy Dyakin

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Askar Isabekov

© Malik Nukusbekov

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Ivan Bevza

© Malik Nukusbekov

© Askar Isabekov

© Vladimir Kazenas

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Malik Nukusbekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Nurlan Ongarbayev

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Malik Nukusbekov

© Malik Nukusbekov

© Askar Isabekov

© Anna Yasko

© Konstantin Andrussenko

© Konstantin Andrussenko

© Alexander Yakovlev

© Alexander Yakovlev

© Alexander Yakovlev

© Alexander Yakovlev

© Alexander Yakovlev

© Alexander Yakovlev

© Alexander Yakovlev

© Alexander Yakovlev

© Anna Golubeva

© Anna Golubeva

© Anna Yasko

© Marina Nikonorova

© Marina Nikonorova

© Marina Nikonorova

© Olga Sivokon

© Askar Isabekov

© Anna Yasko

© Askar Isabekov

© Alexandr Belyaev

© Konstantin Andrussenko

© Konstantin Andrussenko

© Konstantin Andrussenko

© Anna Yasko

© Askar Isabekov

© Yevgeny Belousov

© Vassiliy Fedorenko

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Balykin

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Alexey Maznitsin

© Askar Isabekov

© Alexey Maznitsin

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Andrey Vilyayev

© Andrey Vilyayev

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Vassiliy Fedorenko

© Pavel Parkhaev

© Pavel Parkhaev

© Pavel Parkhaev

© Pavel Parkhaev

© Maksut Nurkabayev

© Anna Yasko

© Andrey Vilyayev

© Vassiliy Fedorenko

© Aisagali Kadirov

© Aisagali Kadirov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Alexandr Belyaev

© Andrey Vilyayev

© Alexandr Belyaev

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Vassiliy Fedorenko

© Vassiliy Fedorenko

© Askar Isabekov

© Anna Yasko

© Askar Isabekov

© Alexey Maznitsin

© Oleg Belyalov

© Vassiliy Fedorenko

© Askar Isabekov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Ivan Bevza

© Yevgeny Belousov

© Askar Isabekov

© Oleg Belyalov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Oleg Belyalov

© Oleg Belyalov

© Aisagali Kadirov

© Valentin Zenkov

© Serg Silan

© Askar Isabekov

© Vladimir Vorobyov

© Timur Iskakov

© Valentin Zenkov

© Oleg Belyalov

© Serg Silan

© Saltore Saparbaev

© Yevgeny Belousov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Vassiliy Fedorenko

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Yevgeny Belousov

© Ivan Zuban

© Aisagali Kadirov

© Viktor Kolesnikov

© Oleg Belyalov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Aisagali Kadirov

© Albert Meek

© Askar Isabekov

© Vassiliy Fedorenko

© Antonina Fokina

© Gennadiy Dyakin

© Askar Isabekov

© Aisagali Kadirov

© Yevgeny Belousov

© Askar Isabekov

© Aibek Adilmagambetov

© Aibek Adilmagambetov

© Askar Isabekov

© Aisagali Kadirov

© Andrey Kovalenko

© Andrey Kovalenko

© Andrey Kovalenko

© Andrey Kovalenko

© Andrey Kovalenko

© Andrey Kovalenko

© Vassiliy Fedorenko

© Vassiliy Fedorenko

© Aisagali Kadirov

© Askar Isabekov

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Andrey Vilyayev

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Yevgeny Belousov

© Stano Harvančík

© Stano Harvančík

© Stano Harvančík

© Stano Harvančík

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Sergey Eliseev

© Andrey Kovalenko

© Andrey Kovalenko

© Andrey Kovalenko

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Askar Isabekov

supplement

subspecies

Oenanthe pleschanka pleschanka
(Lepechin, 1770)
Oenanthe pleschanka vittata
(Hemprich et Ehrenberg, 1833)

go to family:

in other projects

Birds of Azerbaijan

Birds of Kyrgyzstan

Birds of Northern Eurasia

Birds of Russia

Birds of Europaean part of Russia

Birds of Siberia

Birds of Tajikistan

Birds of Ukraine

Birds of Uzbekistan

Birds of Xinjiang

unidentified birds


2023-01-07

Андрей Коваленко: Что-то между халеем и барабинской...

2022-12-25

Андрей Коваленко: Канюкоид... Таких восточного канюка от мохноногого курганника фиг отличишь не вживую...

2022-12-17

no any comments:

more unidentified birds...