search


best photos

White Wagtail

Motacilla alba (Linnaeus, 1758)

Белая трясогузка | Ақ шақшақай

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Kudaibergen Amirekul

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Leonid Ishkov

© Serg Silan

© Serg Silan

© Serg Silan

© Raouf Bairashev

© Raouf Bairashev

© Yuriy Malkov

© Alexandr Katuncev

© Alexandr Katuncev

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Gennadiy Dyakin

© Raouf Bairashev

© Leonid Ishkov

© Anna Yasko

© Elena Bobachenko

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Aldiyar Saparbayev

© Andrey Shatalov

© Andrei Kuryashkin

© Andrei Kuryashkin

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Aldiyar Saparbayev

© Kudaibergen Amirekul

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Andrey Shatalov

© Kudaibergen Amirekul

© Ruslan Telegin

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Andrei Kuryashkin

© Yuriy Malkov

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Aldiyar Saparbayev

© Aldiyar Saparbayev

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Katuncev

© Alexandr Katuncev

© Alexandr Katuncev

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Nurum Sagaliyev

© Artem Andryuchshenko

© Robert Parker

© Yelbossyn Babalyk

© Andrey Shatalov

© Serg Silan

© Anna Yasko

© Viktor Kolesnikov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Robert Parker

© Robert Parker

© Serg Silan

© Serg Silan

© Serg Silan

© Vladimir Muravskiy

© Ainur Iskakova

© Ainur Iskakova

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Aibar Magazov

© Fedor Shakula

© Kudaibergen Amirekul

© Alexandr Belyaev

© Olga Sivokon

© Qanatbek Kenzhegulov

© Robert Parker

© Robert Parker

© Gennadiy Dyakin

© Gani Nazarbek

© Anna Yasko

© Qanatbek Kenzhegulov

© Viktoriya Zvyaginceva

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Alexandr Katuncev

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Viktoriya Zvyaginceva

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Alexandr Belyaev

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Qanatbek Kenzhegulov

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Qanatbek Kenzhegulov

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Andrey Kovalenko

© Anna Yasko

© Yelbossyn Babalyk

© Olga Sivokon

© Aldiyar Saparbayev

© Olga Sivokon

© Olga Sivokon

© Olga Sivokon

© Leonid Ishkov

© Yevgeny Belousov

© Leonid Ishkov

© Kudaibergen Amirekul

© Aldiyar Saparbayev

© Kudaibergen Amirekul

© Aldiyar Saparbayev

© Alexandr Katuncev

© Alexandr Katuncev

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Aleksey Koshkin

© Anna Yasko

© Alexandr Katuncev

© Alexandr Katuncev

© Alexandr Katuncev

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Andrey Shatalov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Nurum Sagaliyev

© Alyona Kuprieva

© Anna Yasko

© Andrey Shatalov

© Andrey Shatalov

© Robert Parker

© Robert Parker

© Artem Andryuchshenko

© Yuriy Malkov

© Yuriy Malkov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Aliya Halliday

© Aliya Halliday

© Nurum Sagaliyev

© Nurum Sagaliyev

© Andrey Shatalov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Aldiyar Saparbayev

© Aldiyar Saparbayev

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Svetlana Baskakova

© Kudaibergen Amirekul

© Andrey Bazdyrev

© Andrei Kuryashkin

© Svetlana Baskakova

© Qanatbek Kenzhegulov

© Ruslan Telegin

© Qanatbek Kenzhegulov

© Svetlana Baskakova

© Aldiyar Saparbayev

© Aldiyar Saparbayev

© Marina Merz

© Alyona Kuprieva

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Andrei Kuryashkin

© Leonid Ishkov

© Malik Nukusbekov

© Viktor Kolesnikov

© Konstantin Andrussenko

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Aldiyar Saparbayev

© Gennadiy Dyakin

© Viktoriya Zvyaginceva

© Aldiyar Saparbayev

© Yuriy Malkov

© Artem Andryuchshenko

© Alexandr Belyaev

© Viktor Kalyuzhnov

© Serg Silan

© Aisagali Kadirov

© Aisagali Kadirov

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Yevgeny Belousov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Katuncev

© Alexandr Katuncev

© Alexandr Katuncev

© Alyona Kuprieva

© Alyona Kuprieva

© Alyona Kuprieva

© Anna Yasko

© Aisagali Kadirov

© Leonid Ishkov

© Leonid Ishkov

© Askar Isabekov

© Alexandr Belyaev

© Askar Isabekov

© Gennadiy Dyakin

© Olga Sivokon

© Malik Nukusbekov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Alyona Kuprieva

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Marina Gudimova

© Askar Isabekov

© Gennadiy Dyakin

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Gennadiy Dyakin

© Viktoriya Zvyaginceva

© Askar Isabekov

© Konstantin Andrussenko

© Gennadiy Dyakin

© Marina Merz

© Aisagali Kadirov

© Askar Isabekov

© Leonid Ishkov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Askar Isabekov

© Viktoriya Zvyaginceva

© Aldiyar Saparbayev

© Alexandr Belyaev

© Marina Merz

© Aibar Magazov

© Anna Yasko

© Natali Kim

© Natali Kim

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Aldiyar Saparbayev

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Gennadiy Dyakin

© Aleksey Koshkin

© Marina Gudimova

© Aldiyar Saparbayev

© Marina Gudimova

© Aldiyar Saparbayev

© Andrey Shatalov

© Andrey Shatalov

© Anna Yasko

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Aldiyar Saparbayev

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Andrey Shatalov

© Andrey Shatalov

© Andrey Shatalov

© Andrey Shatalov

© Andrey Shatalov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Maksut Nurkabayev

© Andrey Shatalov

© Andrey Shatalov

© Andrey Shatalov

© Andrey Shatalov

© Anna Yasko

© Aibar Magazov

© Marina Gudimova

© Konstantin Andrussenko

© Ainur Iskakova

© Ainur Iskakova

© Yuriy Malkov

© Alexandr Belyaev

© Marina Gudimova

© Viktor Kolesnikov

© Aisagali Kadirov

© Natali Kim

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Gleb Bolbotov

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Oleg Belyalov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Yevgeny Belousov

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Malik Nukusbekov

© Fedor Karpov

© Fedor Karpov

© Askar Isabekov

© Yevgeny Belousov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Maksut Nurkabayev

© Maksut Nurkabayev

© Natali Kim

© Natali Kim

© Alexandr Katuncev

© Alexandr Katuncev

© Alexandr Katuncev

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Philippe Campeau

© Natali Kim

© Aldiyar Saparbayev

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Irina Kuryanova

© Irina Kuryanova

© Askar Isabekov

© Natali Kim

© Natali Kim

© Maksut Nurkabayev

© Marina Gudimova

© Natali Kim

© Yuriy Malkov

© Andrei Kuryashkin

© Andrei Kuryashkin

© Andrei Kuryashkin

© Andrei Kuryashkin

© Andrei Kuryashkin

© Andrei Kuryashkin

© Maksut Nurkabayev

© Yuriy Malkov

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Maksut Nurkabayev

© Maksut Nurkabayev

© Aldiyar Saparbayev

© Yuriy Malkov

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Maksut Nurkabayev

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Maksut Nurkabayev

© Ilya Sukhov

© Svetlana Artyushina

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Natali Kim

© Andrey Kovalenko

© Askar Isabekov

© Ilya Sukhov

© Ilya Sukhov

© Ilya Sukhov

© Ilya Sukhov

© Andrey Bazdyrev

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Leonid Ishkov

© Askar Isabekov

© Marina Merz

© Natali Kim

© Natali Kim

© Natali Kim

© Natali Kim

© Natali Kim

© Alexandr Katuncev

© Alexandr Katuncev

© Alexandr Katuncev

© Alexandr Katuncev

© Viktor Kolesnikov

© Marina Gudimova

© Maksut Nurkabayev

© Natali Kim

© Yuriy Malkov

© Yuriy Malkov

© Yuriy Malkov

© Konstantin Andrussenko

© Natali Kim

© Natali Kim

© Natali Kim

© Askar Isabekov

© Maksut Nurkabayev

© Marina Merz

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Natali Kim

© Natali Kim

© Natali Kim

© Natali Kim

© Natali Kim

© Serg Silan

© Serg Silan

© Gennadiy Dyakin

© Malik Nukusbekov

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Anna Yasko

© Marina Gudimova

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Anna Yasko

© Oleg Belyalov

© Natali Kim

© Mikhail Kim

© Anna Yasko

© Marina Merz

© Anna Golubeva

© Konstantin Andrussenko

© Oleg Belyalov

© Natali Kim

© Natali Kim

© Askar Isabekov

© Alexandr Belyaev

© Askar Isabekov

© Yuriy Malkov

© Yuriy Malkov

© Askar Isabekov

© Vassiliy Fedorenko

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Vassiliy Fedorenko

© Sergei Shmygalev

© Aisagali Kadirov

© Sergey Toropov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Gennadiy Dyakin

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Aisagali Kadirov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Gennadiy Dyakin

© Oleg Belyalov

© Vassiliy Fedorenko

© Gennadiy Dyakin

© Serg Silan

© Vassiliy Fedorenko

© Yevgeny Belousov

© Aleksandr Putilin

© Alexey Timoshenko

© Vassiliy Fedorenko

© Gennadiy Dyakin

© Oleg Belyalov

© Danil Vayman

© Aisagali Kadirov

© Aibar Magazov

© Aibar Magazov

© Aibar Magazov

© Aibar Magazov

© Aibar Magazov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Vassiliy Fedorenko

© Yevgeny Belousov

© Serg Silan

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Viktor Kolesnikov

© Vassiliy Fedorenko

© Mark Pestov

© Vassiliy Fedorenko

© Yevgeny Belousov

© Gennadiy Dyakin

© Oleg Lyakhov

© Oleg Lyakhov

© Albert Meek

© Vladimir Shefer

© Alexey Timoshenko

© Vassiliy Fedorenko

© Oleg Lyakhov

© Alexey Timoshenko

© Aisagali Kadirov

© Andrey Vilyayev

© Antonina Fokina

© Askar Isabekov

© Gennadiy Dyakin

© Antonina Fokina

© Antonina Fokina

© Askar Isabekov

© Gennadiy Dyakin

© Vassiliy Fedorenko

© Askar Isabekov

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Vladimir Shefer

© Vladimir Shefer

© Vassiliy Fedorenko

© Askar Isabekov

© Gabor Papp

© Gabor Papp

© Askar Isabekov

© Altynbek Janyspayev

© Oleg Belyalov

© Askar Isabekov

supplement

subspecies

Motacilla alba alba
(Linnaeus, 1758)
Motacilla alba dukhunensis
(Sykes, 1832)
Motacilla alba ocularis
(Swinhoe, 1860)
Motacilla alba baicalensis
(Swinhoe, 1871)
Motacilla (alba) leucopsis
(Gould, 1838)

hybrids

Motacilla (alba x personata)

go to family:

in other projects

Birds of Azerbaijan

Birds of Belarus

Birds of Far East Russia

Birds of Georgia

Indian Birds Club

Kerala Birds Watch

Birds of Kyrgyzstan

Birds of Lithuania

Birds of Mongolia

Birds of Northern Eurasia

Birds of Russia

Birds of Europaean part of Russia

Birds of Siberia

Birds of Tajikistan

Birds of Tyumen Oblast

Birds of Ukraine

Birds of Uzbekistan

Birds of Xinjiang

unidentified birds


2023-02-07

no any comments:

2023-02-01

Андрей Коваленко: С такого ракурса вряд ли возможно что-то утверждать на 100%.

2023-01-29

Канатбек Кенжегулов: Если выбирать между ними - то это скорее всего барабинская, так как не был так темнее как халей.

more unidentified birds...