search


© Aktan Muhashovall photos of serie (clickable):


author: Aktan Muhashov
location:
date: 2019-12-02
equipment: Фотоловушка


comments:
2020-02-14. Алдияр Сапарбаев:

Те же самые птицы по всей видимости.
Белохвост на первом, беркут на втором.


2020-02-14. Канатбек Кенжегулов:

Актан ФБга шыгаршы мына фотоларды - Хищные птицы. 1 фото Аккуйрыкты субуркит, 2 фото - Буркит?


2020-02-14. Канатбек Кенжегулов:

Кандай олик жатырган - архар ма, уй кой ма?


2020-02-14. Актан Мухашов:

Спасибо за отклик!


2020-02-14. Актан Мухашов:

Колдын койы.


2020-07-15. Нурлан Онгарбаев:

Согласен с Алдияром Сапарбаевым и Канатбеком Кенжегуловым: 1. Орлан белохвост, 2. Беркут.secret code

* all fields are required