search

best photos
reports

White-Backed Woodpecker

Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803)

Белоспинный дятел | Ақжон тоқылдақ

© Natali Kim

© Vladimir Vorobyov

© Serg Silan

© Vladimir Vorobyov

© Yuriy Malkov

© Viktor Kalyuzhnov

© Natali Kim

© Yuriy Malkov

© Valentin Zenkov

© Alexandr Balykin

© Serg Silan

© Valentin Zenkov

© Yuriy Malkov

© Valentin Zenkov

© Viktor Kolesnikov

© Andrey Krasnikov

© Valentin Zenkov

© Viktor Kolesnikov

© Serg Silan

© Serg Silan

© Serg Silan

© Ivan Zuban

© Viktor Kolesnikov

© Serg Silan

© Viktor Kolesnikov

© Vladimir Shefer

© Oleg Lyakhov

© Serg Silan

© Serg Silan

© Vladimir Shefer

© Oleg Lyakhov

© Vladimir Shefer

© Vladimir Shefer

© Vladimir Shefer

© Vladimir Vorobyov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

supplement

subspecies

Dendrocopos leucotos uralensis
(Malherbe, 1861)
information gallery

go to family:

Picidae

in other projects

Birds of Siberia

information gallery
Birds of Xinjiang

information gallery
Birds of Ukraine

information gallery
Birds of Europaean part of Russia

information gallery
Birds of Far East Russia

information gallery
Birds of Russia

information gallery

Big Year 2018

supported by

1. Isabekov Askar (170)
2. Gubin Boris (167)
3. Katuncev Alexandr (107)
4. Yasko Anna (106)
5. Belyaev Alexandr (105)
6. Nukusbekov Malik (86)
7. Andrussenko Konstantin (84)
8. Vorobyov Vladimir (75)
9. Dyakin Gennadiy (71)
10. Kim Natali (69)

more...